ออกแบบและสร้างระบบฆ่าเชื้อ

SKU : ACare-Design

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total 0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

รับบริการออกแบบระบบฆ่าเชื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่างๆ


ระบบฆ่าเชื้อสำหรับห้องความดันลบ

ระบบฆ่าเชื้อสำหรับจ่ายอากาศในบ้าน

ระบบเติมอากาศเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในอากาศ รวมทั้งกำจัดฝุ่นละออง เพื่อให้บ้านปลอดฝุ่น

Visitors: 244,419