การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photo catalyst) คืออะไร

การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalyst)  คืออะไร

การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalyst)  สามารถล้างและกำจัดสารพิษที่อันตรายได้ด้วยพลังของแสงที่เข้ามาใกล้พื้นผิวที่เคลือบด้วย สารที่สามารถเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง สิ่งที่สามารถกำจัดได้เช่น กลิ่นเหม็นจากของสกปรก, น้ำมันดิน, แบคทีเรีย, เชื้อโรคต่างๆ, เชื้อรา, ไวรัสและสารเคมีที่ทำให้มีอาการโรคบ้านป่วยได้

วิธีการทำงานของการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photo catalyst)

1.อิเล็กตรอน รวมตัวกับออกซิเจน

เมื่อไทเทเนียมไดออกไซด์ได้รับพลังงานจากแสง อิเล็กตรอน  (-) จะถูกปล่อยออกจากพื้นผิวจากนั้นอิเล็กตรอนที่ถูกปล่อยออกมาจะเข้าไปรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศแล้วจะสร้างซูเปอร์ออกไซด์ แอนไอออน “O2-”(Superoxide anion)

2.พื้นผิวที่รับอิเล็กตรอนจากความชื้นของอากาศแล้วกลับสู่สภาพเดิม

พื้นผิวที่อิเล็กตรอนถูกปล่อยจะจับกับประจุไฟฟ้าบวก (+) และรับอิเล็กตรอนจากความชื้นขอกอากาศแล้วกลับสู่สภาพเดิม ในทางกลับกันความชื้นที่สูญเสียอีเล็กตรอนจะกลายเป็น  อนุมูลอิสระของไฮดรอกซิล (• OH)

*สิ่งนี้ถูกอ้างถึง“รูอิเล็กตรอน”และเรียกสิ่งนี้ว่า「 Hole of plus (รูอิเล็กตรอน) 」หรือเรียกแค่รู

*ก่อนที่จะทำปฏิกิริยากับ H2O มีบางกรณีที่อิเล็กตรอนถูกจับและแยกตัวออกจากสารประกอบอินทรีย์โดยตรง

3.การสลายตัวและการปลดปล่อย

“ O2-” และ“• OH” ส่งผลให้เกิดกระบวนการถ่ายโอนอิเล็กตรอนนี้สามารถทำให้เกิดการสลายตัวออกซิเดชั่นที่รุนแรงซึ่งจะย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์เช่นน้ำมันทำให้เกิดสิ่งสกปรก,แบคทีเรีย,ก๊าซเคมีที่เป็นอันตราย,ไวรัสและเชื้อรา แม้กระทั่งใน สารที่ไม่เป็นอันตราย จะถูกปล่อยออกสู่อากาศ

 

อะไรคือไทเทเนียมไดออกไซด์

ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นผงสีขาว (อนุภาคพิเศษ) ที่ใช้เป็นเม็ดสีขาวมานาน ใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นในการเคลือบวัสดุทางทันตกรรมยาสีฟันและเครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสำหรับทำสีในไวท์ช็อกโกแลต  ขนมหวานและหมากฝรั่งเนื่องจากมีไม่มีรสชาติ  ไม่มีกลิ่นและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

4. คำแนะนำของ การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photo catalyst) ของ PALCCOAT


แนะนำภาพยนตร์ของการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photo catalyst) ของ PALCCOAT

เทคโนโลยีล่าสุดที่ญี่ปุ่นภูมิใจนำเสนอไปทั่วโลกถูกนำมาใช้ใน  PALCCOAT กรณีของการก่อสร้าง

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photo catalyst)

 

โปรดอ้างอิงถึง (Photocatalysis Industry Association of Japan (PIAJ). http://www.piaj.gr.jp/roller/en/entry/200706118)

บทความจาก: https://www.palccoat.com/en/about/

 

Visitors: 238,823