มาตรฐานอุตสาหกรรม และ การรับรอง

เครื่อง Airwave+ ใช้ชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรอง มีมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น CE EMC , LVD และ RoHS จากหน่วยงานต่างๆ
และ ได้รับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับหลอด UVC อย่างถูกต้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
รวมทั้งผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9000


Visitors: 247,211